Telegram分享群组www.tel8.vip)是一个Telegram群组分享平台。Telegram分享群组包括Telegram分享群组、telegram群组索引、Telegram群组导航、新加坡telegram群组、telegram中文群组、telegram群组(其他)、Telegram 美国 群组、telegram群组爬虫、电报群 科学上网、小飞机 怎么 加 群、tg群等内容。Telegram分享群组为广大电报用户提供各种电报群组/电报频道/电报机器人导航服务。

(Tiếp theo kỳ trước)

*NGUYỄN HỒNG TRÀ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

BPO - Nhìn lại gần 36 năm đổi mới đất nước có thể khẳng định, hội nhập quốc tế và sự lãnh đạo của Đảng ta có mối quan hệ không thể tách rời nhau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thành tựu của quá trình hội nhập quốc tế cũng là thành tựu của quá trình đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Vai trò lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa quyết định đến sự vững mạnh và phát triển bền vững của đất nước, sự trường tồn của dân tộc và Tổ quốc xã hội chủ nghĩa để không ngừng đổi mới nâng cao nội lực, nhằm tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, đưa đất nước đến những tầm cao mới.

Mặc dù trong giai đoạn đầu của đổi mới, còn có những hoài nghi về tác động của hội nhập đối với độc lập tự chủ, lo ngại về “đổi mới dẫn đến đổi màu”, về “hòa nhập dẫn đến hòa tan”..., thì sau gần 36 năm đổi mới và hội nhập có thể khẳng định chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng ta là đúng hướng và đang được triển khai ngày càng hiệu quả ở tâm thế và tầm cao mới. Đồng thời, chúng ta đã và đang giữ vững được độc lập, tự chủ và bản sắc dân tộc của hàng ngàn năm văn hiến. Ngày nay, nước ta đã hội nhập toàn diện vào thế giới, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với những đối tác hàng đầu, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong các diễn đàn khu vực và quốc tế; thế và lực đất nước không ngừng được nâng cao, niềm tin của nhân dân vào Đảng ngày càng được tăng cao, sâu sắc.

Hội nhập quốc tế là chiến lược đúng đắn của Đảng bộ tỉnh

Đảng bộ tỉnh Bình Phước từ khi tái lập đã triển khai có hệ thống các quan điểm, phương châm đúng đắn, đồng thời kế thừa, phát triển và kiểm nghiệm trên thực tế. Đó là các quan điểm, phương châm đặt lợi ích của tỉnh, của nhân dân và toàn xã hội là tối thượng để xử lý tốt mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh, giữa đối tác và đối tượng; hội nhập trên quan điểm lấy nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng để xử lý tốt mối quan hệ giữa hội nhập toàn diện, sâu rộng trong việc triển khai chủ trương, chính sách nhằm mang lại thành tựu quan trọng về hội nhập để phát triển kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Thuận lợi lớn nhất và trước hết đối với quá trình hội nhập quốc tế của tỉnh Bình Phước là ngay từ khi tái lập, chúng ta được kế thừa những nền tảng vững chắc về nội lực của Việt Nam. Đó là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, quản lý hiệu quả của Nhà nước; đồng thời là địa phương có nguồn lực thuận lợi về nhân lực lao động, có tài nguyên thiên nhiên phong phú, được tiếp cận nhanh với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước và nền kinh tế. Do đó tạo rất nhiều thuận lợi cho năng lực hội nhập của người dân, địa phương được nâng lên một cách nhanh chóng. Đặc biệt, trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều biến động, nhiều địa phương gặp khó khăn cả về kinh tế lẫn biến động về nhân sự trong hệ thống chính trị sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, đi đầu trong việc chấn chỉnh kỷ cương, phép nước. Qua đó giúp Bình Phước tiếp tục là điểm sáng về ổn định chính trị - xã hội, là điều kiện tiên quyết cho hội nhập và phát triển trong bối cảnh nền kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng tích cực sau 10 năm khủng hoảng, đang hướng tới thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và hòa nhịp với dòng chảy mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Bình Phước được đánh giá là hội tụ nhiều điều kiện để tận dụng cơ hội, cùng với khu vực kinh tế Đông Nam Bộ tiếp tục phát triển năng động, đi đầu trong tăng trưởng kinh tế, liên kết và hội nhập. Mặc dù còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng Bình Phước vẫn đạt được một số tiến bộ nhất định, tiếp tục đóng vai trò trung tâm quan trọng trong cấu trúc khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển và nâng cao vị thế trên các phương diện sau đây:

Tỉnh luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để duy trì ổn định và môi trường thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, chính trị. Đây là kết quả vận dụng các thành quả của hội nhập quốc tế, phát triển đất nước. Từ chỗ một tỉnh mới được chia tách còn nhiều khó khăn đã từng bước mở rộng các mối quan hệ đối ngoại, hội nhập với các tỉnh bạn trong khu vực lân cận. Việc mở rộng và làm sâu sắc hơn mạng lưới các đối tác chiến lược, toàn diện của tỉnh và các địa phương trong tỉnh đã tạo cục diện đan xen lợi ích, nâng cao năng lực an ninh, quốc phòng của tỉnh, góp phần mở rộng cục diện đối ngoại, tạo thế và lực trong phát triển kinh tế - chính trị và cả hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng được nâng cao, tạo nên sức mạnh tổng hợp, tạo những điều kiện cơ bản và thuận lợi để giữ vững môi trường ổn định trong tăng cường hiệu quả xúc tiến thu hút đầu tư vào từng nhóm sản phẩm...

Hội nhập và tiếp cận khoa học - kỹ thuật đúng hướng đã giúp tỉnh trở thành một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế và nâng cao nội lực, góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh chỉ số quốc gia, tạo lập môi trường kinh doanh thực sự minh bạch, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đây là một trong những cơ sở để các địa phương trong tỉnh duy trì đà tăng trưởng GDP cao trong những năm qua và thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế, cải cách thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giúp đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

,

扑克三公大吃小怎么玩www.eth108.vip)(三公大吃小)是用以太坊区块高度哈希值开奖的棋牌游戏,有别于传统三公开船(三公大吃小)棋牌游戏,三公开船(三公大吃小)绝对公平,结果绝对无法预测。三公开船(三公大吃小)由玩家PK,平台不参与。

,

Hiện nay, hội nhập quốc tế nước ta đã bước sang giai đoạn mới toàn diện và sâu rộng, trên các tầng nấc liên kết và hợp tác quốc tế, các lĩnh vực chính trị, quốc phòng - an ninh, văn hóa - xã hội. Kế thừa sự phát triển đó, đến nay, Bình Phước đã tích cực tham gia mạng lưới rộng lớn của hầu hết các tầng nấc, cơ chế hợp tác, liên kết đa phương, từ cấp độ khu vực, liên khu vực và toàn cầu; cùng với vận dụng mạng lưới các hiệp định thương mại tự do với hầu hết các trung tâm kinh tế - thương mại hàng đầu đất nước.

Hội nhập của tỉnh luôn gắn với quá trình phát triển đất nước trên cả 3 trụ cột về chính trị, quốc phòng - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội và các lĩnh vực khác cũng có những phát triển tích cực, góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng và củng cố lòng tin với các đối tác khi đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ tỉnh luôn gắn vai trò đối ngoại đảng với đối ngoại nhân dân để triển khai một cách đồng bộ, chặt chẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng, thúc đẩy tiến trình hội nhập của tỉnh.


Bình Phước ngày càng có vị thế lớn hơn, đóng vai trò cao hơn trong các tổ chức trong nước và khu vực. Bình Phước là một địa phương có bước chuyển quan trọng, được nâng tầm cả về chính sách và triển khai thực tiễn, từ tích cực tham gia sang chủ động tham gia xây dựng, định hình các cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện; năng lực cạnh tranh quốc gia và của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được nâng lên; mở rộng thị trường, tranh thủ được khối lượng lớn vốn đầu tư, tri thức, công nghệ và các nguồn lực quan trọng khác, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế...

Cơ hội và thách thức

Càng hội nhập sâu rộng thì sẽ càng bộc lộ rõ hơn các hạn chế, tồn tại. Những hạn chế, tồn tại này đến từ khách quan, do quá trình hội nhập sâu rộng đặt ra những vấn đề mới, phức tạp, diễn biến nhanh cả trong nước và quốc tế. Nhưng cũng có những yếu tố chủ quan do nhận thức còn chưa theo kịp tình hình; việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước chưa thực sự hiệu quả, triệt để... Do đó, đây cũng là không gian để phấn đấu, cải thiện trong thời gian tới. Bên cạnh kết quả đạt được trong các thời kỳ; kế thừa và tiếp cận những thành tựu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh còn không ít hạn chế, tồn tại từ góc độ phương thức, năng lực cầm quyền và lãnh đạo của đảng bộ các cấp như sau:

Ở góc độ quản lý nhà nước, nội lực nền kinh tế của tỉnh tuy có những phát triển nhanh nhưng còn lĩnh vực thiếu bền vững, do đó chưa đáp ứng được các đòi hỏi về hội nhập, cả về năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp lẫn năng lực hấp thụ các thành quả của hội nhập. Vì vậy, các địa phương chưa phát huy được hết hiệu quả những lợi ích mà hội nhập quốc tế đem lại. Đồng thời, các thách thức về ổn định kinh tế vĩ mô, thách thức về nội địa hóa giá trị gia tăng trong các chuỗi sản xuất mà Việt Nam tham gia. Công tác phối hợp triển khai giữa các sở, ngành, địa phương đã chặt chẽ, nhịp nhàng hơn song có lúc còn lỏng lẻo, chưa đáp ứng được đòi hỏi của tình hình khi các vấn đề có tính liên ngành xuất hiện ngày càng nhiều trong quá trình hội nhập.

Về lĩnh vực pháp luật, tình hình chung hiện nay của cả nước và các địa phương đều gặp những khó khăn là các cam kết, giữa các khuôn khổ đa phương và song phương khác nhau mà Việt Nam còn thiếu đồng bộ, có “độ vênh” nhất định đặt ra không ít khó khăn trong quá trình triển khai. Cụ thể như, việc nội luật hóa để thực hiện các cam kết quốc tế còn chậm; việc theo dõi, triển khai, đôn đốc thực hiện các hiệp định, thỏa thuận hợp tác với các đối tác có lúc chưa được coi trọng, chưa theo kịp lộ trình; chưa có cơ chế đánh giá hiệu quả với các chỉ số về hội nhập quốc tế trong một số lĩnh vực hội nhập như văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo. Đây cũng là những khó khăn chung của tỉnh hiện tại và những năm tiếp theo cần được quan tâm tháo gỡ.

Về tuyên truyền, tư tưởng, thực tế hiện nay việc chuyển tải thông tin tuyên truyền đến doanh nghiệp, người dân chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Do đó, nhận thức của người dân, doanh nghiệp về các cơ hội mà hội nhập quốc tế đem lại chưa đầy đủ, nhất là các FTA mà ta đã ký kết, như CPTPP, EVFTA… Nhận thức của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, thậm chí của một bộ phận cán bộ, đảng viên và người đứng đầu có lúc, có nơi chưa thực sự đầy đủ và thống nhất, dẫn tới những khó khăn cho người dân và các công ty, xí nghiệp khi đã và đang đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Về công tác cán bộ, thực tế nguồn lực cán bộ xứng tầm bố trí cho công tác hội nhập quốc tế còn hạn chế. Đa phần các cán bộ làm công tác đối ngoại và hội nhập đều kiêm nhiệm các công việc khác của cơ quan, đơn vị, dẫn tới khó thống nhất được đầu mối, gây ra thiếu nhất quán trong công tác báo cáo. Năng lực đóng góp về nội dung, chủ động đề xuất sáng kiến trong hội nhập quốc tế của tỉnh những năm qua tuy đã được nâng cao đáng kể nhưng vẫn còn hạn chế và chưa đồng đều trên các lĩnh vực...

(còn nữa)

,

tội có bạc online(www.vng.app):tội có bạc online(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。tội có bạc online(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,tội có bạc online(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

Allbet Gaming声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:Cơ hội và thách thức đối với hội nhập quốc tế trong thời gian tới
发布评论

分享到:

《经济数据》新西兰第三季季调后劳工成本指数年升续扩至3.7% 创14年高
你是第一个吃螃蟹的人
发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。